How to prepare Ceneo compatible feed from Google source feed

Czasami feed, który służy nam za źródło jest wygnerowany w formacie prawidłowym dla Google. W momencie kiedy chcemy z takiego pliku wygenerować w Feedink feed dla Ceneo, musimy wykonać kilka operacji na danych z użyciem mapowania danych oraz z wykorzystaniem odpowiednich reguł. W kilku krokach opisujemy proces takiej operacji.

Krok 1: 

W pierwszej kolejności musimy stworzyć nowy plik produktowy w zakładce "Exports", wybierając szablon "Ceneo". 

Krok 2:

Przy konwersji pliku produktowego z popularnego formatu jak Google na Ceneo - struktura zostanie zmapowana automatycznie. Nastepnie w zakładce reguły należy pamiętać o poprawnych wartościach dla poszczególnych atrybutów / elementów feeda:

- Z pewnością element availability powinien być zmieniony z "in_stock" na "1" oraz "out_of_stock" na "0".

- Category powinien miec zmieniony separator z ">" na "/"

- Stworzyć dane dla elementu discount przy użyciu reguł działań matematycznych. Element discount to skalkulowana wartosć procentowa aktualnego rabatu. Poniżej przedstawiamy reguły.

Wcześniej, aby można było wykorzystać poniższy schemat, nalezy utworzyć zmienne: "price_no_currency" oraz "sale_price_no_currency" oraz skopiować do nich oczyszczone z waluty wartości cen z "sale_price" oraz "price" - więcej o tym jak oczyścić cenę z waluty tutaj

krok 4

Zatwierdzenie zmian w kroku Preview.

Tym sposobem przygotowaliśmy plik produktowy dla Ceneo wykorzystując plik produktowy Google.