How to erase price currency from price element for mathematical operations purpose

Bardzo często element "price" zawiera w feedzie wartosć liczbową oraz walutę, np.: 123 PLN. Aby móc wykorzystać "price" do działań matematycznych - nalezy go wstepnie oczyścić z waluty.

Aby stworzyć element, który będzie zawierał cenę bez waluty te należy przeprowadzić prostą operację na regułach. Należy stworzyć nową zmienną przez add Variable - np.: "price_no_currency" i przeprowadzaić na niej poniższą operację (zdjęcie poniżej).

Notatka: Należy pamietać, że pomiędzy walutą a wartością liczbową jest spacja i należy ją uwzgędnyć w poniższej operacji.