Google Analytics Connector

Jak podłączyć dane z konta Google Analytics?

Wchodzimy w ustawienia "Inkspace", następnie klikamy w zakładkę "Connectors" i dodajemy połączenie, ze swoim kontem Google.

Nasza aplikacja została zaakceptowana przez Google i poprosi o udzielenie dostępu do pobierania i wyświetlania danych z konta Google Analytics. Aplikacja nie będzie miała możliwości modyfikacji danych.

Po dodaniu Connectora, nasza aplikacja ma już połączenie z kontem Google Analytics i może pobierać z niego dane.
W tym momencie należy wskazać jakie dane chcemy pobierać.
Należy przejść do zakładki "Imports", wybrać zakładkę "Analytics" i dodać pierwszy import analityczny.

Wybieramy typ importu "Google Analytics", connector (który podłączyliśmy w poprzednim kroku) oraz szczegóły danych, które chcemy pobrać z konta GA.
Data range - oznacza, że aplikacja pobierze, dane skumulowane dla ostatnich 30 dni.
Na koniec całość zatwierdzamy wybierając "Save" i czekamy na pobranie danych.

W momencie jak import analityczny zakończy się skucesem, dane "Globalne" będą widoczne od razu na "Dashboard":

Dane pobrane z konta GA zapisane są w polach o nazwach:

ga_channel_bounces_XXdays
ga_channel_sessions_XXdays
ga_channel_bounceRate_XXday
ga_channel_avgTimeOnPage_XXdays
ga_channel_itemRevenue_XXdays
ga_channel_itemQuantity_XXdays
ga_channel_conversionRate_XXdays
ga_channel_sessionRevenue_XXdays
ga_global_itemRevenue_XXdays
ga_global_itemQuantity_XXdays
Dane "_global_" dostępne są od razu do użycia w każdym exporcie. Dane te nie odnoszą się do konkretnych kanałów marketingowych. Są to dane zbiorcze dla wybranego widoku danych GA połączone względem id produktu.
Natomiast dane "_channel_" to dane przyporządkowane do konkretnego exportu/kanału/feeda, które dopiero zaczną być zbierane po dodaniu parametrów trackingowych do konkretnego exportu. 
Aby to zrobić należy wejść w ustawienia exportu i włączyć dla niego dane Google Analytics:

Spowoduje to dopisanie do każdego adresu url parametrów: ?utm_content=feedink-a4d2f0d23dcc84ce983ff9157f8b7f88-8823777467&utm_source=feedink

Dzięki temu nasza aplikacja, będzie rozpoznawała z jakiego kanału przyszedł user i pobierała dane dla konkretnego kanału w rozbiciu na każdy produkt.

Aby użyć danych w optymalizacji działań marketingowych należy przejść do reguł exportu i użyć danych zapisanych w elementach analitycznych:

Przedstawiona reguła wykluczy produkty, które w ostatnich 14 dniach wygenerowały więcej niż 1000 sesji i wygenerowały sprzedaż mniejszą do 9999 USD.