How to create a product feed file containing only products enumerated in Google Sheets file

Jeżeli chcielibyśmy utworzyć plik produktowy, który będzie zawierał tylko produkty znajdujące się w pliku Google Sheets - np TOP 100 wybranych produktów należy zastosować się do poszczególnych kroków.

Krok 1: Tworzymy plik Google Sheet. W pierwszej kolumnie w pierwszym wierszu wpisujemy ID (w ten sposób nazwaliśmy kolumnę) i poniżej wypisujemy ID produktów, które chcemy żeby znalazły się w feedzie TOP 100. Następnie udostepniamy plik dla wszystkich, którzy mają link. Następnie wybierz w opcjach  "Opublikuj w internecie". Skopiuj link do CSV.

Krok 2: Dodajemy nowy plik źródłowy w zakładce import. Wklejamy skopiowany link do jako URL do pliku. Ustawiamy rodzaj źródła danych i zaznaczamy, że plik zawiera tylko jedną kolumnę. Zapisujemy i przechodzimy do mapowania.

Krok 3: W zakładce Mapping mapujemy ID na id, dodajemy custom variable, który doda nowy atrybut do produktów z Google Sheet (top100), po którym będziemy później filtrować produkty i łączymy dane po ID:

Krok 4: W regułach importu ustawiamy nastepującą regułę. W ten sposób dopiszemy do atrybutu wartość, tak aby atrybut nie był pusty.

Krok 5: wychodzimy do zakładki importy i klikamy "Adjust changes".

Krok 6: Tworzymy plik produktowy (export) w wybranym szablonie lub tworzymy własny plik customowy. Ten plik będzie zawierał produkty wyszczególnione w Google Sheet.

Krok 7: W regułach exportu tego pliku tworzymy regułę wykluczającą i akceptujemy zmiany. Od tego momenty dodając lub usuwając numery ID z pliku google Sheet kontrolujemy zawartośc naszego pliku exportowego TOP 100.