How to find and correct titles with upper letters (whole strings)

Sprawdzając np. plik produktowy Google możemy natknąć się na błędy spowodowane np. tytułami produktów pisanymi dyżymi literami. Wszystkie takie błędy można poprawić w systemie Feedink.com.

Aby zindentyfikować i poprawić tytuły,  pisane samymi dużymi literami, należy zastosować reguły z zastosowaniem odpowiednich wyrażeń nieregularnych - REGEX.

W poniższej regule należy wykorzystać wyrażenie: "[a-z]" - które wyszukuje całe ciągi pisane dużą literą. Następnie aby zastosować operację "Capitalize first character per word" trzeba wcześniej pomniejszyć wszystkie litery w wyrazach za pomocą operacji "Lowercase all words". Jest to konieczne, ponieważ operacja "Capitalize first character per word" działa tylko na pierwszą literę w wyrazie - bez wcześniejszego zastosowania operacji "Lowercase all words" - powiekszylibyśmy pierwszą literę, która i tak była dużą literą. "Capitalize first character per word"  nie zmienia pozostałych liter na małe.

Przykład reguły: