Excluding products by ID

Niektóre działania marketingowe lub optymalizacyjne wymagają wykluczania danych produktów lub grup produktów z pliku produktowego.

Aby wykluczyć produkty z feeda XML należy zastosować prostą regułę wykluczającą. Należy pamietać, że jeżeli usuwamy więcej niż jeden produkt musimy zastosować regułę dla wielu Itemów - "Multiple"