How to erase default tracking from product's URL

Czasami zdarza się, że źródłowy plik produktowy zawiera link trackingowy zaszyty w URL produktowych. Taki stan uniemożliwia dodanie nowego trackingu dla produktów w feedzie produktowym. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie zaszytych trackingów z feedu.

Możemy to zrobić na 2 sposoby:

Tutaj dla przykładu, mamy feed produktowy dla Google, który zwiera właśnie taki tracking:

Sposób nr 1:

Ponieważ tracking w zdecydowanej ilości przypadków jest oddzielony od URL znakiem "?" - będziemy chcieli usunąć wszystko co znajduje się za tym znakiem oraz sam znak. W tym celu w regułach exportu, np. pliku produktowego Google, należy stworzyć nową regułę. Robimy to za pomocą reguły "Split text" Reguła będzie dzieliła tekst na części, gdzie separatorem będzie właśnie znak "?" i wybierała tylko pierwszą część stringu URL do przekazania do feeda.


Sposób nr 2:

Jeżeli mamy pewność, że identyczny tracking jest dodany do każdego produktu w feedzie, możemy zastąpić dokładnie ten string, który stanowi tracking na "nic" i tym samym usunąć go z feedu dla wszystkich produktów. Robimy to za pomocą reguły "Replace value".

Tymi sposobami oczyściliśmy feed Google z pierwotnie zapisanego linku trackującego: