Adding margin attribute and using it for campaign optimization

Dodanie marży do atrybutów w feedzie produktowym, pozwala na lepszą konktrolę nad produktami przekazywanymi do konkretnych wydawców, w kontekście optymalizacji kosztów.

1) W pierwszej kolejności powinniśmy wygenerować plik CSV z informacją o marży dla poszczególnych produktów. Rekomendujemy utworzenie nowego pliku np. na Google Sheets. Nadanie mu odpowiedniej nazwy pozwoli na szybkie wyszukiwanie. Nazywamy kolumny: "id" oraz "marza". Nastepnie w pliku w kolumnie "id" Powinny się znaleźć ID produktów, do których przyporządkowujemy odpowiednią marżę. Należy pamiętać, że wartości liczbowe w kolumnie "marza", jeżeli będą ułamkowe - muszą być rozdzielane kropkami, nie przecinkami

2) Nastepnie należy opublikować skoroszyt w internecie jako plik CSV orazkopiuj link do pliku.

3) Kolejnym krokiem będzie dodanie utworzonego Google Sheet do systemu jako import podrzędny. W tym celu należy dodać nowy imort w zakładce "Imports" poprzez naciśnięcie przycisku "Add import". W oknie importu należy ustawić źrodło na "Google Sheet", nadać mu mu odpowiednią nazwę np. Margin, dodać link do pliku Google Sheet CSV, który skopiowaliśmy do schowka i zapisać. Jeżeli wszystko poszło zgodnie z procedurą, pojawi się przycisk "Set Mapping"


4) Po po kliknięciu przycisku "Set mapping" przechodzimy na kartę mappingu produktu. W tym miejcu nalezy stworzyć nową zmienną, np. "marza" i zapisać. Następnie za pomocą drag and drop połączyć zmienną z "id" z "id" oraz zmienną "marza" z "marza". Klikamy zapisz i przechodzimy z powrotem na zakładkę "Imports".

5) W zakładce imports klikamy "Adjust Changes". W tym momencie mamy połączony plik głowny z plikiem Marigin. 

Tym samym atrybut "marza" został dodany do atrybutów produktu.6) W tym momencie można stworzyć regułę, która np. wyklucza produkty o danej marżowości. Np: jeżeli zależałoby nam na wykluczeniu produktów, których marża jest poniżej 5% można ustawić nastepującą regułę: